Juha Herrainsilta

 

Valmistumisvuosi: 2006
Työnantaja: IF Vahinkovakuutusyhtiö
Titteli: Myyntijohtaja

Mitä opiskelit yliopistovuosinasi?

Pääaineeni oli vakuutustiede. Sivuaineina luin yrityksen hallintoa, yritysjuridiikkaa ja joustavalla opinto-oikeudella turvallisuustekniikkaa Tampereen teknillisen yliopiston puolella.

Mitä kuuluu työtehtäviisi?

Olen työskennellyt vuodesta 2004 lähtien If Vahinkovakuutusyhtiössä erilaisissa työtehtävissä kotitalousasiakkaiden myynnin ja palvelun parissa. Tällä hetkellä vastaan kolmesta henkilöasiakaskonttorista Länsi-Suomen alueella. Tehtäviini kuuluu myynnin johtaminen, henkilöstön onnistumista tukeva valmentava esimiestyö ja yhteistyöverkoston ylläpito ja kehittäminen paikallisesti.

Millaisissa tehtävissä olet aikaisemmin työskennellyt?

Opiskeluaikoina aloitin Ifissä ajanvaraajana ja työskentelin paitsi kesällä niin myös opintojen ohessa. Vakuutusten myyntityöstä minulla on kokemusta Ifin franchise yrittäjien palveluksesta, Sampo Pankista ja Ifin puhelinmyyntiyksiköstä. Puhelinmyyntiyksikössä työskentelin myös henkilövastuullisena esimiehenä 4 vuotta &  tuote- ja järjestelmäkouluttajana ennen sitä.

Pro gradu tutkielman tein toimeksiantotutkimuksena Valtiokonttorille. Sen aiheena oli ”Riskienhallinta valtionhallinnossa ja Valtiokonttorin riskienhallintamenetelmän käyttöönotto”

Mihin suosittelisit syventymään opinnoissa (ja ehkä muutenkin), mikäli haluaisi vastaavanlaisiin tehtäviin?

Kaikki kauppatieteelliset oppiaineet tukevat omalla tavallaan onnistumista vakuutusten maailman suuntautuvalla työuralla. Itselleni hyödyllisimpiä ajatellen nykyistä toimenkuvaani ovat olleet yrityksen hallinnon ja yritysjuridiikan kurssit. Paras koulu myynnin johtamiseen on ollut se, että olen useamman vuoden myynyt itsekin vakuutuksia kasvokkain ja puhelimitse.

Antoiko vakuutustieteen tutkinto mielestäsi hyvät valmiudet työelämään?

Tutkinto helpottaa vakuuttamiseen ja vakuutusalaan liittyvien kokonaisuuksien hallintaa. Yksityiskohdat oppii työtä nöyrästi tekemällä! Pakollinen työharjoittelu tarjoaa etulyöntiaseman vakuutusalan työmarkkinoille. Ainejärjestötoimintaan osallistumalla pystyy solmimaan suhdeverkostoja alalla työskenteleviin ja verkostoa kannattaa hoitaa myös valmistumisen jälkeen.

Paras muistosi opiskeluajoilta

Boomin haalaribileet ja osallistuminen aktiivisesti Tariffin toiminnan aktivoittamiseen ja kehittämiseen vuosina 2004 ja 2005. Tariffin kokousten kantapaikka oli tuolloin O’Connels

Mainokset